Impressum

DEBAG Deutsche Backofenbau GmbH

Dresdener Straße 88
D-02625 Bautzen

Telefon: +49 3591 - 360 0
Telefaks: +49 3591 - 360 140
Strona internetowa: www.debag.com
www.facebook.com/DEBAG.Backofenbau
E-Mail:
info@debag.com

Nr identyfikacyjny VAT DE 12345678
Nr podatkowy 123/456/00012
Rejestr handlowy B 1011, sąd rejonowy w Dreźnie

 

Zarząd: Jost Straube, Johannes Willhelm
 

 

Jako dopuszczony uczestnik obrotu gospodarczego firma DEBAG jest certyfikowana przez urzędy celne.
 

Koncepcja, design i opracowanie

Mindbox GmbH
Werner-Hartmann-Str. 5
01099 Drezno

Telefon: +49 3591 - 360 0
Telefaks: +49 3591 - 360 140
Strona internetowa: www.mindbox.de
E-Mail: info@mindbox.de

Koncepcja merytoryczna i tekst

Kristin Schwabe | Agentur für Marketing und PR-Beratung
Zum Harrasfelsen 19
09669 Frankenberg

Telefon komórkowy: +49 (0)175 / 2423648
E-Mail: schwabe.kristin@gmx.de

Prawa autorskie

Treści tej strony są chronione na mocy prawa autorskiego. Wszystkie prawa, w szczególności prawo do zwielokrotniania, tłumaczenia, wykorzystywania w elektronicznych czy też mechanicznych systemach oraz przekazywania strony w każdej formie są zastrzeżone prawem autorskim. Obejmuje to również systematyczną analizę i rozpowszechnianie treści tej strony internetowej.

Wykorzystywanie tekstów, programów i ilustracji, również we fragmentach, wymaga uprzedniej pisemnej zgody DEBAG Deutsche Backofenbau GmbH. W niniejszych materiałach wykorzystywane są zarejestrowane marki, nazwy handlowe i użytkowe. Nawet jeżeli nie są jako takie oznaczone, w pełni obowiązują odpowiednie przepisy ochronne.

Wyłączenie odpowiedzialności

Treści tej strony internetowej są stale sprawdzane i w miarę konieczności aktualizowane. Nie można jednak wziąć odpowiedzialności za szkody powstałe pośrednio lub bezpośrednio w związku z informacjami widniejącymi na stronie internetowej. Użytkownik korzysta z tych stron internetowych lub wszelkich innych powiązanych z nimi linkami stron, a także z ich treści na własne ryzyko.

Te strony internetowe zawierają również informacje od osób trzecich i odwołania do innych witryn. W miarę możliwości jest to odpowiednio oznaczone. Nie ponosimy odpowiedzialności za informacje od osób trzecich.