OCHRONA DANYCH

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas ważna. Wdrożyliśmy wszelkie środki techniczne i organizacyjne, aby zadbać o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), federalną ustawą o ochronie danych (BDSG) i innymi przepisami ustawowymi; zobowiązując do tego także naszych usługobiorców.

Poniższe przepisy dotyczące danych osobowych mają na celu poinformować Państwa na temat gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i przekazywania Państwa danych osobowych.

Zasadniczo mogą Państwo odwiedzać naszą stronę internetową, nie pozostając danych osobowych, np. jeśli chcą Państwo jedynie zasięgnąć informacji na temat naszych produktów i wywołać określone strony. Konieczny w tym celu dostęp do naszej strony i każde wywołanie znajdującego się na naszej stronie pliku zostają zaprotokołowywane. Zapisywanie służy do wewnętrznych, powiązanych z systemem statystycznych celów. W protokole zostają zawarte następujące informacje: nazwa wywołanego pliku, data i godzina wywołania, przekazana ilość danych, komunikat o pomyślnym wywołaniu, przeglądarka internetowa i domena. Nie zostają jednak z Państwa strony przekazane żadne dane osobowe, a te informacje zostają zapisane z dala od potencjalnie przekazanych danych osobowych. Dodatkowo zostają zaprotokołowane adresy IP wysyłających zapytanie komputerów. Poniżej prezentujemy adresy, gdzie można znaleźć bliższe informacje na temat przetwarzania danych:

1. DANE KONTAKTOWE

Jesteśmy do Państwa dyspozycji:

DEBAG Deutsche Backofenbau GmbH

Dresdener Straße 88

D-02625 Bautzen

Telefon: +49 3591 - 360 0

Strona internetowa: www.debag.com

E-mail: info@debag.com

2. GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH

Dane osobowe to informacje na temat Państwa tożsamości. Należą do nich np. informacje takie jak nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia i adres e-mail.

Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje na temat tego, które z informacji na Państwa temat przetwarzamy i w jakim celu.

3. OKREŚLENIE CELU, WYKORZYSTYWANIE I PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA

Jeżeli udostępniają nam Państwo dane osobowe, przetwarzamy i wykorzystujemy je do realizacji Państwa zamówienia (podstawę prawną stanowi tutaj art. 6 ust. 1 lit. b RODO), do odpowiadania na Państwa zapytania (podstawę prawną stanowi tu art. 6 ust. 1 lit. b RODO), do działań marketingowych (podstawę prawną stanowi tu art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w szczególności w zakresie przesyłania newsletterów, o ile wyrazili Państwo osobną zgodę, aby zapewnić Państwu dostęp do określonych informacji lub ofert bądź też do korzystania z systemów informacyjnych i komunikacyjnych (np. informacje produktowe w „obszarze wewnętrznym” lub prośba o skorzystanie z usług gwarancyjnych bądź serwisu obsługi klienta) oraz w ramach wytycznych ustawowych (podstawę prawną stanowi tutaj art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO).

Państwa dane osobowe zostaną przekazane bądź przeniesione do osób trzecich jedynie w przypadku, jeżeli jest to konieczne do realizacji Państwa zamówienia bądź zapytania, np. celem transportu lub montażu zamówionego produktu, do realizacji usług serwisu obsługi klienta bądź usług naprawczych bądź jeżeli wcześniej wyrażono zgodę na takie przekazanie. Te osoby trzecie nie mogą wykorzystywać danych do innych celów. Dodatkowo, zastrzegamy sobie prawo do tego, aby porównywać Państwa dane osobowe z danymi, które otrzymamy w tym samym celu od osób trzecich bądź do ich uzupełniania.

Państwa dane osobowe ujawniamy w sytuacji, jeżeli jesteśmy do tego ustawowo zobowiązani (podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO) bądź też też jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani decyzją sądu lub jeśli przekazanie jest konieczne do realizacji naszych Ogólnych Warunków Handlowych lub też innych uzgodnień albo do ich ochrony (podstawę prawną stanowi tutaj art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dotyczy to odpowiednio przetwarzania danych.

Dane nie są podawane do innych celów ekonomicznych.

Nasi pracownicy oraz inni zatrudnieni przez nas usługobiorcy są przez nas zobowiązani do zachowania poufności oraz przestrzegania przepisów obowiązujących ustaw o ochronie danych. Dostęp naszych pracowników do danych osobowych jest ograniczony do pracowników, którzy potrzebują tych informacji celem realizacji swoich zadań zawodowych.

Dokładamy wszelkich starań, aby poprzez wdrażanie wszelkich środków technicznych i organizacyjnych zapisywać dane osobowe w taki sposób, aby były niedostępne dla osób trzecich. W przypadku komunikacji za pośrednictwem e-maila nie możemy zapewnić pełnego bezpieczeństwa danych; w przypadku informacji poufnych zalecamy zatem tradycyjną drogę pocztową.

4. DANE, KTÓRE GROMADZIMY

a) formularz kontaktowy, formularz zapytań/zamówienia części zamiennych, rejestracja wewnętrznego obszaru

Za pomocą wyżej wymienionych formularzy pozyskujemy od Państwa określone tam informacje, takie jak przykładowo treść danego zapytania, imię, nazwisko, adres e-mail czy numer telefonu itp.

Więcej informacji na temat tych formularzy można znaleźć w punkcie 5.

b) Rejestracja na newsletter

Po rejestracji na newsletter Państwa adres e-mail będzie, po uzyskaniu Państwa zgody, wykorzystywany do własnych celów informacyjnych i reklamowych. Więcej informacji na temat newslettera można znaleźć w punkcie 6.

c) Rekrutacja

Informacje na temat rekrutacji można znaleźć w punkcie 7.

5. FORMULARZ KONTAKTOWY, FORMULARZ ZAPYTAŃ/ZAMÓWIENIA CZĘŚCI ZAMIENNYCH, REJESTRACJA WEWNĘTRZNEGO OBSZARU

Dane, które gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy w ramach powyższych formularzy, służą wyłącznie do tego, aby nawiązać z Państwem kontakt w sprawie danych życzeń lub przekazać materiały informacyjne bądź zrealizować Państwa zapytanie. Uzyskujemy przy tym następującą zgodę:

„Przesyłając dany formularz, wyrażam zgodę na to, aby moje dane były przetwarzane w celu nawiązania kontaktu bądź realizacji zapytania. Uwzględniam i akceptuję niniejszym również i informacje oraz objaśnienia w oświadczeniu o ochronie danych [link do oświadczenia o ochronie danych]”.

6. NEWSLETTER

W różnych miejscach na naszej stronie oferujemy Państwu możliwość subskrypcji newslettera. Za jego pomocą regularnie informujemy na temat nowości dotyczących naszej firmy, a także przekazujemy techniczne i handlowe informacje produktowe, jak również informacje na temat ofert i promocji.

Po rejestracji na newsletter Państwa adres e-mail będzie, po uzyskaniu Państwa zgody, wykorzystywany do własnych celów reklamowych. Uzyskujemy przy tym następującą zgodę:

„Tak, wyrażam zgodę na to, aby w przyszłości przesyłano mi drogą e-mailową newsletter firmy DEBAG, a także na to, aby otrzymywać informacje na temat firmy i produktów, aktualnych ofert i promocji, uwzględniam i akceptuję niniejszym również informacje i objaśnienia w oświadczeniu o ochronie danych osobowych [link do oświadczenia o ochronie danych osobowych], w szczególności informacje w punkcie „Newsletter”. W każdym czasie mogę jednak odwołać tę zgodę ze skutkiem w przyszłości”. (link do formularza odwołania zgody).

W celu realizacji wysyłki newslettera korzystamy z usług wyspecjalizowanych firm, którym przekazujemy wymagane do tego dane osobowe. Te firmy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze zlecenie i polecenie. Gwarantujemy zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a także wymaganymi przepisami bezpieczeństwa.

W każdym czasie można odwołać wyżej wspomnianą zgodę na otrzymywanie newslettera drogą e-mailową. W każdym newsletterze można znaleźć odpowiedni link pozwalający odwołać zgodę.

Jednocześnie informujemy, że za otrzymywanie newslettera i/lub rezygnację z niego nie są zazwyczaj pobierane żadne opłaty poza kosztami transferu zgodnie z podstawową taryfą. Mogą jednakże występować kombinacje, w których nie będą obowiązywać standardowe stawki (np. poza Europą).

7. REKRUTACJA

Bardzo cieszymy się, że są Państwo zainteresowani pracą u nas. W celu realizacji procesu rekrutacyjnego udostępniają nam Państwo standardowe dane osobowe, tradycyjną drogą pocztową bądź też za pośrednictwem poczty e-mail. Podstawę prawną stanowi tutaj § 26 ust. 1 zdanie 1 BDSG.

Wyrażają Państwo tym samym zgodę na przetwarzanie i przekazywanie danych wyłącznie dla celów rekrutacyjnych. Przekazane przez Państwa dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie do celów realizacji procesu rekrutacyjnego. Państwa dane są traktowane w sposób poufny. Nie są przekazywane osobom trzecim, o ile nie wyrazili Państwo na to wyraźnej zgody.

Jeżeli utracą Państwo zainteresowanie aplikowaniem o stanowisko u nas, dokumenty mogą Państwo w każdym czasie wycofać w formie pisemnej.

Po zakończeniu procedury rekrutacyjnej lub w razie wycofania aplikacji przekazane w jej ramach dane zostaną usunięte zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jeżeli nie będziemy mogli zaoferować Państwu żadnego odpowiedniego stanowiska, a okaże się, że Państwa aplikacja może nas zainteresować w przyszłości, zaoferujemy Państwu możliwość przechowania podania.

W tym celu zwrócimy się do Państwa z prośbą o zgodę w osobnym e-mailu bądź tradycyjną drogą pocztową (na podst. art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Mogą Państwo w każdym czasie nie wyrazić zgody na to przechowywanie, przez co dane zostaną natychmiastowo i nieodwołalnie usunięte.

8. ZASTOSOWANIE NARZĘDZI ANALITYCZNYCH

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, narzędzia do analizy stron internetowych Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tak zwane „cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Wygenerowane przez cookies informacje na temat korzystania przez Państwa z tej strony są zwykle przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywowania anonimizacji IP na tej stronie Państwa adres IP jest jednak w ramach państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innego państwa-sygnatariusza Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym zawczasu skracany. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie administratora tej strony internetowej Google będzie wykorzystywać te informacje do analizy korzystania z tej strony, tworzenia raportów na temat aktywności na niej oraz do celu realizacji innych związanych z korzystaniem z Internetu oraz strony usług na rzecz administratora. Przekazany w ramach Google Analytics przez Państwa przeglądarkę adres IP nie jest kojarzony z innymi danymi Google. Mogą Państwo dezaktywować zapisywanie cookies poprzez dokonanie odpowiednich ustawień oprogramowania przeglądarki; informujemy jednak, że w takim przypadku nie będzie można w pełni wykorzystywać wszystkich funkcji tej strony internetowej. Dodatkowo, mogą Państwo dezaktywować rejestrowanie wygenerowanych przez cookie i odnoszących się do Państwa korzystania ze strony danych (w tym adresu IP) przez firmę Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując dostępną pod poniższym linkiem wtyczkę przeglądarki. Aktualny link to:  tools.google.com/dlpage/gaoptout. Alternatywnie można także skorzystać z tzw. opt-out cookie, który w przyszłości pozwoli zapobiec rejestracji danych podczas odwiedzania tej strony internetowej.

9. SOCIAL PLUGINS

Zastosowanie komponentów YOUTUBE z rozszerzonym trybem ochrony danych:

na naszej stronie internetowej wykorzystujemy ew. elementy (filmy wideo) firmy YouTube, LLC 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, CA, USA, przedsiębiorstwa Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Wykorzystujemy przy tym udostępnioną przez YouTube opcję „rozszerzony tryb ochrony danych”. Jeśli odwiedzą Państwo jedną z naszych stron, na której zaimplementowano film wideo, zostanie utworzone połączenie z serwerami YouTube oraz przedstawiona treść za sprawą informacji dla Państwa przeglądarki.

Zgodnie z informacjami od firmy YouTube w „rozszerzonym trybie ochrony danych” dane są przekazywane na jej serwer jedynie podczas oglądania filmów. Jeżeli jednocześnie są Państwo zalogowani w serwisie YouTube, te informacje są przyporządkowywane do Państwa konta YouTube. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta użytkownika przed odwiedzeniem naszej strony.

Więcej informacji dotyczących ochrony danych w serwisie YouTube firma Google udostępnia pod poniższym linkiem:

www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Zastosowanie wtyczek serwisu Facebook:

a) Wtyczki serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) są wbudowane. Wtyczki serwisu Facebook można rozpoznać na podstawie logo Facebooka lub przycisku „Like” („Lubię to”) na naszej stronie. Przegląd wtyczek serwisu Facebook można uzyskać tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins.

Podczas odwiedzania naszych stron, za pośrednictwem wtyczki zostaje utworzone bezpośrednie połączenie pomiędzy Państwa przeglądarką i serwerem serwisu Facebook. Facebook otrzyma przez to informację, że Państwo mający dany adres IP odwiedzili naszą stronę. Jeśli klikną Państwo „przycisk like” portalu Facebook, gdy są Państwo zalogowani na swoje konto, mogą Państwo podlinkować treści naszych stron na swoim profilu portalu Facebook. Facebook może przez to przypisać wizytę na naszych stronach do Państwa konta użytkownika. Jeśli nie chcą Państwo, aby Facebook przypisał wizytę na naszych stronach do Państwa konta użytkownika Facebook, prosimy o wylogowanie się z konta użytkownika Facebook.

Jednocześnie informujemy, że jako administrator naszej strony internetowej nie otrzymujemy informacji na temat zawartości przekazywanych danych oraz ich wykorzystywania przez serwis Facebook. Opublikowane przez serwis Facebook na stronie internetowej de-de.facebook.com/policy.php przepisy dotyczące ochrony danych dostarczają informacji na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez portal Facebook.

Więcej informacji na temat ochrony danych w portalu Facebook

10. COOKIES

a) Informacje ogólne

Aby wizyta na naszej stronie internetowej była atrakcyjna i aby umożliwić korzystanie z określonych funkcji, na różnych stronach korzystamy z tak zwanych plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe gromadzone na urządzeniu końcowym. Niektóre z wykorzystywanych przez nas plików cookies są ponownie usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, a więc po jej zamknięciu (tak zwane pliki cookies sesji). Inne pliki cookies pozostają na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam lub naszym firmom partnerskim rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnej wizycie (stałe pliki cookies). Wykorzystujemy pliki cookies, aby spersonalizować treści i komunikaty oraz analizować dostęp do naszej strony internetowej. Dodatkowo przekazujemy dane na temat Państwa wykorzystywania naszej strony internetowej naszym partnerom w celu wykorzystania ich w mediach społecznościowych, do reklamy czy też analizy. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj: www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/.

b) Zgoda

Klikając przycisk zgody na stronie startowej wyrazili Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zgodę na wykorzystywanie plików cookies, które nie są koniecznie wymagane do użytku strony internetowej, można odwołać w każdym czasie ze skutkiem w przyszłości. W tym celu należy skorzystać z przycisku odwołania „Odrzuć cookies”. W przypadku braku wyrażenia zgody na pliki cookies funkcjonalność naszej strony internetowej może być jednak ograniczona.

c) Sterowanie po wyrażeniu zgody

Dodatkowo, o ile wyrazili Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookies, mogą Państwo nimi dowolnie sterować i/lub je usuwać. Więcej informacji na ten temat można znaleźć np. tutaj: allAboutCookies.org. Istnieje możliwość usunięcia wszystkich zapisanych w komputerze plików cookies oraz ustawienia większości przeglądarek tak, aby zapobiec zapisywaniu plików cookies. Podczas każdego odwiedzania strony internetowej trzeba jednak wtedy dokonać niektórych ustawień ręcznie oraz zaakceptować ograniczenie niektórych funkcji. Proszę również zwrócić uwagę na kolejną literę d).

d) Podstawa prawna

Podstawę prawną do wykorzystywania cookies stanowi art. ust. 1 6 lit. f) RODO. Zgodnie z tym, co opisano w punktach od a) do c) z naszej strony występuje uzasadniony interes w zakresie korzystania z plików cookies, a zastosowanie ich jest wymagane do osiągnięcia tych celów (przykładowo, uzasadniony interes w zakresie analizy zachowania użytkownika celem aktualizacji jego oferty sieciowej oraz optymalizacji naszych działań marketingowych). Sprawdziliśmy, czy przeważające interesy użytkowników naszej strony internetowej są sprzeczne z zastosowaniem plików cookies, w ostatecznym rozrachunku doszliśmy jednak do wniosku, że nie ma to miejsca.

11. USUNIĘCIE

Usunięcie zapisanych danych osobowych nastąpi, jeśli wycofają Państwo zgodę na zapisywanie, jeżeli znajomość nie jest już wymagana do realizacji powiązanego z zapisywaniem celu lub jeżeli zapisywanie nie jest dozwolone z pozostałych powodów ustawowych, chyba że ustawowe przepisy na temat przechowywania przemawiają przeciwko temu usunięciu, wtedy zamiast usunięcia następuje blokada danych.

12. PAŃSTWA PRAWA

W szczególności przysługuje Państwu prawo do informacji na temat celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym zostały lub zostają udostępnione Państwa dane, jak również prawo informacji na temat zaplanowanego okresu zapisywania, prawo do poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub braku zgody, prawo złożenia skargi, prawo do informacji o pochodzeniu Państwa danych, jeżeli nie zostały zgromadzone przez nas oraz prawo informacji o automatycznym podejmowaniu decyzji wraz z profilowaniem oraz prawo żądana ważnych informacji.

Jeżeli Państwa dane nie są poprawne, oczywiście mogą Państwo żądać ich skorygowania bądź uzupełnienia.

Mogą Państwo żądać również usunięcia danych, jeżeli przetwarzanie nie jest wymagane celem realizacji prawa do wolnego wyrażania opinii i informacji, do realizacji zobowiązań prawnych, z racji interesu publicznego lub do dochodzenia, realizacji bądź obrony roszczeń prawnych. Niezwłocznie spełnimy tę prośbę, musimy jednak oczywiście mieć także na względzie ew. obowiązujące ustawowe przepisy dotyczące przechowywania.

Mogą Państwo również zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli kwestionują Państwo ich prawidłowość, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lecz odmawiają Państwo ich usunięcia, a my nie potrzebujemy już tych danych, lecz Państwo potrzebują ich celem dochodzenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych bądź zgodnie z art. 21 RODO złożyli sprzeciw wobec ich przetwarzania.

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na wykorzystywanie danych, mogą ją Państwo w każdym czasie cofnąć ze skutkiem w przyszłości. 

Mają Państwo również prawo do transferu danych. Po złożeniu wniosku z Państwa strony zostaną Państwu udostępnione w formacie umożliwiającym odczyt maszynowy.

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane z racji uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO, mają Państwo prawo do tego, by zgodnie z art. 21 RODO złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli istnieją ku temu powody wynikające ze szczególnej sytuacji lub sprzeciw skierowany jest wobec marketingu bezpośredniego. W ostatnim przypadku przysługuje Państwu ogólne prawo sprzeciwu bez konieczności podawania szczególnej sytuacji.

Wszystkie prośby o informacje, zapytania o informację, wnioski o usunięcie etc. bądź sprzeciwy wobec przetwarzania danych należy kierować pod podane poniżej dane kontaktowe naszych pełnomocników ds. ochrony danych.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych, przysługuje Państwu też prawo do złożenia skargi w odpowiednim urzędzie kontrolnym ds. ochrony danych.

Urząd kontrolny ds. ochrony danych właściwy dla naszej firmy to:

Sächsischer Datenschutzbeauftragter des Freistaates Sachsen

Devrientstr. 1

01067 Drezno

Przed złożeniem skargi zapraszamy do uprzedniego kontaktu z nami celem wspólnego wyjaśnienia ewentualnych niejasnych bądź niepewnych kwestii.

13. LINKI

W przypadku wykorzystywania zewnętrznych linków, które są oferowane w ramach naszych stron internetowych, to oświadczenie o ochronie danych nie odnosi się do nich.

Proponując linki do innych stron internetowych, dokładamy wszelkich starań, aby zadbać o to, by również i one spełniały standardy w zakresie ochrony danych i bezpieczeństwa. Nie mamy jednak wpływu na to, czy zewnętrzni oferenci przestrzegają przepisów w zakresie ochrony danych i bezpieczeństwa. Z tego względu prosimy o zasięgnięcie informacji na stronach zewnętrznych oferentów na temat dostępnych oświadczeń o ochronie danych osobowych.

14. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOM TRZECIM LUB DO KRAJU OSÓB TRZECICH

Bez podstawy prawnej nie przekazujemy Państwa danych osobom trzecim. Nie przekazujemy również Państwa danych do innych krajów, chyba że Państwo sami przebywają w innym kraju bądź realizacja postanowień umownych wymaga przekazania Państwa danych do takiego kraju. Wyjątek stanowią w każdym wypadku wymienione w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych narzędzia analityczne (patrz punkty 8, 9 i 10).

15. DZIECI I MŁODZIEŻ

Co do zasady osoby do 18. roku życia nie powinny przekazywać nam swoich danych osobowych bez zgody rodziców bądź opiekunów. Jednocześnie informujemy, iż nie żądamy w wyraźny sposób danych osobowych dzieci i młodzieży, ani też nie zbieramy ich i nie przekazujemy tychże osobom trzecim.

16. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Wdrożyliśmy aktualne środki techniczne pozwalające zagwarantować bezpieczeństwo danych, w szczególności w celu ochrony Państwa danych przed niebezpieczeństwami wynikłymi wskutek przenoszenia danych bądź powzięcia informacji o nich przez osoby trzecie. Zostają odpowiednio dopasowane zgodnie z aktualnym stanem techniki

17. ZMIANA NASZYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i ochrony danych, jeżeli jest to wymagane z powodu modyfikacji technicznych bądź zmiany prawa. W takich przypadkach odpowiednio dostosujemy także nasze informacje dotyczące ochrony danych. Z tego powodu prosimy zawsze mieć na względzie aktualną wersję naszej deklaracji dotyczącej ochrony danych.

18. USUNIĘCIE

Usunięcie zapisanych danych osobowych nastąpi, jeśli wycofają Państwo zgodę na zapisywanie, jeżeli znajomość nie jest już wymagana do realizacji powiązanego z zapisywaniem celu lub jeżeli zapisywanie nie jest dozwolone z pozostałych powodów ustawowych, chyba że ustawowe przepisy na temat przechowywania przemawiają przeciwko temu usunięciu, wtedy zamiast usunięcia następuje blokada danych.

19. AUTOMATYCZNE PODEJMOWANIE DECYZJI WRAZ Z PROFILOWANIEM

Automatyczne podejmowanie decyzji wraz z profilowaniem nie ma tutaj miejsca.

20. OSOBY KONTAKTOWE W RAZIE PYTAŃ Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych prosimy o kontakt z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych:

Mogą Państwo wysłać wiadomość e-mail na adres datenschutz@debag.com lub zwrócić się do niego drogą pocztową na adres:

DEBAG Deutsche Backofenbau GmbH

Datenschutzbeauftragter
Dresdener Straße 88
02625 Bautzen